Sigorta sektöründe finansal teknoloji alanları

Fatih Öğün 12 Şubat 2018, 09:24

 

Finansal teknoloji iş modelleri ve uygulamaları, diğer finansal hizmetler alt sektörlerinde olduğu gibi sigorta sektörünü de önemli ölçüde etkiliyor. Ortaya çıkan yeni model ve uygulamalar kimi yerlerde sigorta şirketlerine rakip olurken (sıfırdan kurulan kişiden kişiye sigorta çözümleri), kimi noktalarda da tamamlayıcı rol üstlenebiliyorlar (analitik çözümler, ödeme çözümleri). EY’nin FinTech uygulamalarına ilişkin düzenli olarak yaptığı sıralama çalışmalarında; ödeme ve para transferi çözümleri üst sıradaki yerini korurken, sigorta sektörü 2015’de %8 olan uygulama oranından 2017’de %24’e çıkarak FinTech endeksinde ikinci sıraya yükseldi. Bu da sektörde FinTech uygulamalarına dönük odaklanma ve çözüm üretme çalışmalarının arttığını gösteriyor. Bu oranın ilerleyen dönemde %39’lara çıkması da beklentiler arasında yer alıyor.

Finansal teknolojiyi sigorta sektöründe uygulamaya almak istediğimizde hangi alanların öne çıkabileceğini bu yazımızda inceledik.

- Ödeme çözümleri: Finansal teknolojide en önde olan ödeme ve para transferi çözümleri sigortayla ilgili uygulamalar ile de birleştirilebilecek bir alan. Dijital cüzdan ve mobil para uygulamaları; sigorta ürünlerinin alınması, tahsilatının yapılması ve takibinin yürütülmesinde hem müşteri hem de ürün sağlayıcı açısından kolaylık sağlayacak ve işlemlerin daha hızlı ve şeffaf olarak yürümesini sağlayacak bir alan olarak karşımız çıkıyor.

- Veri toplama ve analiz: Farklı kaynaklardan veri temin edilmesi, sosyal medya verilerinin kullanılabilmesi ve nesnelerin interneti ile hem bireysel hem de kurumsal alanda sigorta değerlendirme ve üretim yapılması bu alana giren konular arasında yer alıyor. Kurumun kendi müşteri tabanındaki verilere ek olarak bu tip verilere de ulaşabilmesi ve bunların üzerinden analiz yapabilmesi sigortaya dönük riski doğru tespit etmek ve fiyatlamak açısından önem taşıyor. Nesnelerin interneti konusunda ilk akla gelen araçlardaki telematik uygulamaları olmakla birlikte bu çözümleri sağlık alanındaki giyilebilir cihazlardan fabrikalarda konumlandırılacak sensörlere kadar genişletmek mümkün.

- Kanal yönetimi uygulamaları: Dijitalleşmeyle birlikte müşteri ile iletişim halinde olunan kanal sayısı ve bu kanalları koordinasyon içerisinde yönetme ihtiyacı artıyor. Mobil tabanlı farklı uygulamaların geliştirilmesi ve platform bazlı uygulamaların içerisine sigorta ürün ve hizmetlerinin yerleştirilmesi, bu alanda FinTech uygulamaları ile çalışılabilecek bir diğer alanı oluşturuyor. Son dönemde hızla gelişen Chatbot uygulamaları ve sanal asistan hizmetleri kanal yönetimini farklılaştıran ve kullanıcının hizmetleri kendi başına yönetmesine imkân sağlayan bir diğer alanı oluşturuyor.

- Ekosistem işbirlikleri: FinTech çözümü sağlayan şirketlerin müşteri tabanları ve sağladıkları ürün ve hizmetler ile sigorta şirketinin ürün ve hizmetlerini birleştirmek ve bunların piyasaya ulaşımında, banka ve benzeri üçüncü parti şirketlerle birlikte hareket edebilmek sigorta alanında sunulan hizmetin çapını ve çeşitliliğini artırmak açısından önem taşıyor. Ekosistem paydaşları ile birlikte hareket etmek aynı zamanda farklı çapraz satış imkânlarını da şirketlere sunuyor.

- Müşteri deneyimi çözümleri: Sigortanın ilerlemekte olduğu dünyada müşteri ile sürekli iletişim halinde olmak ve müşteri deneyimini doğru bir şekilde yönetmek kritik öneme sahip. Müşteri ile iletişimin sadece poliçe alımı, yenileme ya da hasar/tazminat ile sınırlı olmadığı bu dünyada FinTech şirketleri ile çalışmak ve yetkinlik transferi yapabilmek FinTech’lerin kuvvetli olduğu müşteri deneyimi yönetiminin transfer edilebilmesi açılarından önemli bir yere sahip görünüyor.

Kurumların FinTech şirketleri ile işbirliği kurmaları ve farklı çözümleri uygulamaları rekabet avantajı getirecektir. Bu alanda hızlı ilerlemek için şirketlerin atması gereken birkaç temel adımı da aşağıda listeledik.

- Üst yönetim desteğinin sağlanması ve hızlı aksiyon alınması. Dijitalleşme ve finansal teknoloji konularında zaman kavramı, normal iş modeli konularına göre daha farklı ve hızlı karar almak bu alanda önem taşıyor.

- Faaliyet modeli ve teknoloji mimarisinin doğru şekilde kurgulanması. Önceki yazılarımızda bahsettiğimiz ekosistem mimarisi burada kritik bir konu, çözümlerin sadece kurum içerisinde değil; farklı paydaş, iş modeli ve teknolojileri de içeriye alacak şekilde kurgulanması önem taşıyor.

- Doğru yetkinliklerin içeride yetiştirilmesi ve korunması. Diğer finansal hizmetler sektörlerine benzer şekilde sigortacılık alanında gelecekte yetkinlik tanımları değişmeler gösterecek. FinTech alanında ihtiyaç duyulacak yetkinliklerin yetiştirilmesi, transfer edilmesi ve korunması önemli noktalar arasında yer alıyor.

- Müşteri deneyimi yönetimi konusunda odağın artırılması. Geleceğin dünyasında ağırlık ürünlerde değil; müşterilerin anlaşılması ve değerinin artırılmasına odaklı olacak. Faaliyet modeli bazında, ürünlerde ve geliştirilecek işbirliklerinde buna önem verilmesi yukarıda bahsettiğimiz konuların doğru şekilde ilerlemesi açılarından önem taşıyor. 

Yorumlar

Diğer Yazıları