Kurumların yurt dışı tahvil ihraçları ile sermaye benzeri kredilerde vergi maliyeti azaltılmıştır

Mehmet Bingöl 21 Mart 2019, 13:42

 

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

Kurumların yurt dışından tahvil ihracı ile yapmış olduğu borçlanmalardaki vergi maliyeti azaltılmıştır. Sıfır vergi stopajı uygulamasında vade 5 yıldan  3 yıla indirilmiştir. Buna göre 3 yıl  ve daha uzun vadeli tahvillerin faiz ödemelerinde vergi stopajı ödenmeyecektir.

Böylece kurumların yurt dışı borçlanmalarında kolaylık sağlanmıştır. Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Sekuritizasyon ve sermaye benzeri kredilerde vergi stopaj oranı sıfırlanmıştır. Eski uygulamada faiz ödemeleri için yüzde 1 oranında vergi ödenmekteydi. Böylece tahvil borçlanmasında olduğu gibi kurumların yurt dışından “sekuritizasyon ve sermaye benzeri krediler” yoluyla borçlanmalarında da kolaylık sağlanmıştır. Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Daha önceki 1 Kasım 2006 tarihli Kararnamede “ikincil sermaye benzeri krediler” olarak belirtilmiş olan krediler 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik, 05.09.2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 16’ıncı maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Mevcut bankacılık mevzuatında bu defa “ana sermaye ve katkı sermaye kalemleri” bulunmaktadır. Görüldüğü gibi yeni Yönetmelikte “ikincil sermaye tabiri” bulunmamakla birlikte işin özü itibariyle aynı esaslara uygun kredi kaynakları yer almaktadır. Söz konusu krediler bankaların muhasebe ve finansal tablo kurallarını belirleyen düzenlemelerde de “sermaye benzeri krediler” olarak yer almakta, muhasebe ve bilançolarda bu nevi dış kaynaklar bu ad altında yer almaktadır.

Cumhurbaşkanı kararı ile ayrıca döviz tevdiat hesaplarında vergi stopaj oranları aşağıdaki gibi arttırılmıştır. Yeni vergi oranları bugünden itibaren açılacak ve yenilenecek hesaplara uygulanacaktır.

Yorumlar

  • Zeynep Terzioğlu22 Mart 2019 10:14Çok yararlı bir makale olmuş Mehmet Bey, elinize sağlık.

    (%0,00) (%100,00)

Diğer Yazıları