Bankacılıkta inovasyon gerekliliği

Fatih Öğün 05 Haziran 2018, 09:50

 

Günümüzün hızla gelişen teknoloji ve iş modelleri çerçevesinde konvansiyonel bankacılık ürün ve hizmetleri yeterli olmaktan uzaklaşıyor. Ana akım haline gelen her teknoloji ve iş modeli aynı zamanda müşteri beklentilerini de etkiliyor, farklı ve genişleyen beklenti setlerinin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bankacılık alanında da hissedilen bu gelişmeler yeni yaklaşım ve metotların gelişmesine yol açıyor. EY’nin küresel bankacılık alanında yaptığı araştırmadan aşağıda paylaştığımız bazı başlıklar konunun boyutlarını ortaya koyuyor:

- Bankaların %85’i 2018 yılı içerisinde dijital dönüşüm programlarına başlamayı iş öncelikleri arasında görüyor.

- FinTech şirketlerinin para transferi ve ödeme alanında kullanımları 2015’de %18 iken 2017’de %50’ye ulaştı

- Bankaların %62’si 2020 itibari ile dijital alanda belirli bir olgunluk seviyesine ulaşmayı hedefliyor (2018 için bu rakam %19 seviyesinde).

- Bankaların tekil çalışma yapısından ekosistem yapısına doğru dönüşümünün devam etmesi ve bankalar için ekosistem yapısının giderek daha önemli hale gelmesi bekleniyor.

- Bankaların %70’inin teknolojiye rekabet avantajı sağlamaya dönük olarak yatırım yapması ve bunu önümüzdeki 3 sene boyunca devam ettirmesi bekleniyor.

- Ortalama olarak bankaların %37’sinin yeni teknolojileri kurum içerisinde geliştirmesi bekleniyor.

- Bankaların %83’ü yetenek alımı, geliştirilmesi ve tutundurmasını 2018 için kilit iş öncelikleri arasında görüyor.

- Bankaların %58’i önümüzdeki dönemde siber riskleri önlemek için teknolojiye yatırım yapmayı planlıyor.

- Araştırmaya konu olan bankaların %42’si artan teknoloji bütçelerinin, kurumun bilgi teknolojileri yapısı üzerinde olumlu etkisi olacağını düşünüyor.

Yukarıda paylaştığımız başlıklara baktığımızda bankaların dijitalleşmeyi ana akım bir gelişme olarak gördüğü ve buna dönük olarak teknoloji, insan kaynağı ve ekosistem geliştirme alanlarında yatırım yaptığını görüyoruz. Bu gelişmelere ek olarak ortaya çıkan bir trend de inovasyonu geliştirme gerekliliği olarak karşımıza çıkıyor. İnovasyon ile kurumun işleyişi, ürün ve hizmetleri ve müşteri deneyimi yönetiminde yeni yaklaşımlar getirilmesinin hedeflendiğini görüyoruz. Dijitalleşme ile değişen müşteri beklentilerine farklı ve özgün yaklaşımlarla yanıt verme ve bu şekilde müşteri ile iletişimi ve yapılan iş hacmini artırma, inovasyon ile hedeflenen faydalar arasında yer alıyor.

Peki, inovasyon neden gerekli? Yukarıda bahsettiğimiz trendler çerçevesinde yapılan yatırımlar bankaların kendilerini pozisyonlaması için yeterli değil mi? İnovasyon odaklı strateji ve yaklaşım geliştirme temelde bu yatırımların etkisini bir araya getirecek ve işletecek bir faaliyet modelinin tanımlanması açısından önem taşıyor. İnovasyon yaklaşımı ile kurulan çalışma şekli, süreçler ve ekipler kurumun yatırımlarını yeni ürün ve hizmetlere dönüştürecek ve bu alandaki döngüyü sürdürülebilir kılacak bir yaklaşımın oluşmasına imkân sağlıyorlar. Bu şekilde yapılan yatırımlar bir seferlik ya da belirli boşlukları kapatmak amacında olmak yerine uzun vadeli yatırımlara dönüşebiliyor. İnovasyon gerekliliği konusunda öne çıkan noktaları aşağıda özetlemeye çalıştık:

- Bankaların yaptıkları teknoloji yatırımlarını sürdürülebilir faydaya dönüştürme imkânı.

- Dijitalleşme ile yaşanan değişimleri daha iyi okuma ve yanıtlayabilme konusunda gerekli süreç ve yetkinliklere sahip olmak.

- Farklı sektörler arasında kurulan yeni ekosistemler içerisinde kurumun rolünü ve fırsatlarını net bir şekilde tespit edebilmek.

- Geleneksel bankacılık alanı dışına çıkan ürün, hizmet ve işbirliklerinin etkin bir şekilde geliştirilmesini sağlamak.

- Gereken yeteneklerin bulunması ve kurum içerisinde tutundurulması ile ilgili uygun ortamı yaratmak.

İnovasyonu kurum içerisinde başlatmak ve sürdürülebilir kılmak için temel adımlar neler olmalı dersek aşağıdaki noktalar karşımıza çıkıyor.

- İnovasyona ilişkin metot, süreç ve organizasyonel birimlerin oluşturulması.

- Yaklaşımın kurumun genelinde kabul görecek şekilde içselleştirilmesi. İnovasyon yaklaşımı ve süreçleri kurumun sadece bir bölümü için değil, tamamında uygulanması gereken konular olarak karşımıza çıkıyor. Organizasyonun tamamına yerleşmeyen yaklaşımların başarı şansının diğerlerine göre daha az olduğu görülüyor.

- Banka dışında işbirliklerinin geliştirilmesi ve bu işbirliklerinin müşteriyi anlama adımından ürün ve hizmeti geliştirmeye kadar olan alanı içerecek şekilde çalıştırılması. Yukarıda paylaştığımız araştırmada da görüldüğü üzere yeni teknolojilerin tümünün kurum içerisinde geliştirilmesi mümkün değil ve bu alanda farklı ekosistemlere dâhil olmak ve işbirliklerini geliştirmek önem taşıyor.

- Portföy yönetimini geliştirmek önem taşıyor. Dijitalleşme ile gelen yeni iş modelleri ve ürün ve hizmetlerde her değer önerisinin başarılı olması mümkün değil. Bu alanda konuyu tekil bir yatırım yerine bir portföy yönetimi olarak ilerletmek ve yeni fikirleri hızlı bir şekilde test etmek önem taşıyor.

İnovasyon odaklı çalışmaların ilerleyen dönemde bankacılık sektöründe artması ve beraberinde yeni ürün ve hizmetleri getirmesi küresel piyasalarda beklenen bir konu. Buna ilişkin sistematik yöntemleri oluşturmak ve uygulamak başarı için kilit öneme sahip görünüyor.

Yorumlar

Diğer Yazıları