TCMB: Geniş para arzı M3 Mayıs'ta %35 büyüdü

PARA PİYASA - 30 Haziran 2020, 14:45

Geniş para arzı M3, Nisan 2020 ve Mayıs 2020 döneminde yıllık %35 büyürken, en dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay gerçekleşen %75,1’den %71,7’ye geriledi.

 

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Nisan 2020’da %24,5 iken Mayıs 2020’da %27,4 olarak gerçekleşmiştir.

Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Nisan 2020’da bir önceki yıla göre %20 artarken, Mayıs 2020 döneminde bir önceki yıla göre %24,4 artmıştır.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görülmektedir.

Mayıs 2020’da geniş para arzı M3’de gözlenen yıllık %35 oranındaki büyümede %21,6 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu %9,7 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kalmıştır.

M3’teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması %35,9’u özel sektörden, %7,4’ü genel yönetimden, %1’i banka dışı finansal kuruluşlardan ve %1,4’ü net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde olmuştur. Diğer taraftan diğer kalemler (net) %10,4 oranında azalış olarak katkı yapmıştır.

Yorumlar