AB ülkeleri gelecekteki bütçeyi müzakere ediyor

GÜNDEM - 03 Aralık 2019, 15:05

AB'nin 2021-2027 yıllarına ilişkin bütçesi üye ülkelerin GSMH'sinin yüzde 1,07'si seviyesinde olacak. AB bütçesinin toplam boyutu 1 trilyon 87 milyar euro seviyesinde gerçekleşecek.

 

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, birliğin 2021-2027 dönemine ilişkin bütçesinin boyutu ve harcama alanları hakkındaki müzakereleri hızlandırdı. AB Konseyi dönem başkanı olan Finlandiya, birliğin gelecekteki bütçesini içeren Çok Yıllı Mali Çerçeve (MFF) hakkında hazırladığı 51 sayfalık taslak metni yayımladı.

Buna göre, AB'nin 2021-2027 yıllarına ilişkin bütçesi üye ülkelerin GSMH'sinin yüzde 1,07'si seviyesinde olacak. Böylece AB bütçesinin toplam boyutu 1 trilyon 87 milyar euro seviyesinde gerçekleşecek.

Bütçede, "Tek Pazar, İnovasyon ve Dijital", "Uyum ve Değerler", "Doğal Kaynaklar ve Çevre", "Göç ve Sınır Yönetimi", "Güvenlik ve Savunma", "Komşuluk ve Dünya" ve "Avrupa Kamu idaresi" ana başlıkları yer alacak. "Pazar, İnovasyon ve Dijital" alanlarına toplam 151,8 milyar avro kaynak aktarılacak. Bu alanda, Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör'e (ITER) 5 milyar euro, uzay programlarına 12,7 milyar euro, Horizon Avrupa araştırma programına 84 milyar euro, ulaştırma projelerine 21,3 milyar euro, enerji projelerine 5,2 milyar euro ve dijital projelere 1,8 milyar euro kaynak sağlanacak.

"Uyum ve Değerler" başlığı altındaki programlara toplam 374,1 milyar euro bütçe aktarılacak. Bölgesel uyum programları kapsamında 194,6 milyar euro az gelişmiş bölgelere, 43,2 milyar euro da geçiş bölgelerine verilecek.  "Doğal Kaynaklar ve Çevre" alanında 346,6 milyar euro kaynak tahsis edilecek. Söz konusu başlık altındaki tarımsal desteklemelere 254,2 milyar euro, kırsal kalkınmayı desteklemeye 80 milyar euro aktarılacak.

Yorumlar