Attila Köksal

Standard Ünlü - Murahhas Üye
Attila Köksal, 2002 senesinden beri Standard Ünlü A.Ş.’de şirket ortağı ve Murahhas Üye olarak görev yapmaktadır. Standard Ünlü, uluslararası şirket satın alma ve birleşmeleri, stratejik ortaklıkların oluşumu, ortak girişimler ve şirket satışı gibi kurumsal finansman işlemlerinde pazar lideri konumunda olan bir aracı kurumdur. Drexel University MBA programı ve Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Köksal, geçmişte Türkiye’de çeşitli aracı kurumlarda ve portföy yönetim şirketlerinde Genel Müdür olarak görev yapmıştır. Istanbul Menkul Kıymetler Borsası, TSPAKB, Borsa Aracı Kurum Yöneticileri Derneği, Turkiye Kurumsal Yönetim Derneği, GYİAD, GYODER gibi kuruluşların ve bir çok şirketin yönetim kurullarında görev almış olan Köksal, aynı zamanda CFA Institute adlı uluslararası sektör kuruluşunun Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Başkanlığını yürütmüş ve 2011 yılında CFA Institue Yönetim Kurulu üyesi olmuştur.