Atıl Özus

AKBANK GMY
K.Atıl Özus - Genel Müdür Yardımcısı – Finansal Koordinasyon Atıl Özus, Akbank’a Kasım 2000 tarihinde Finansal Kontrol ve Risk Yönetimi’nden sorumlu Müdür olarak katılmış ve Bölüm Başkanlığına yükselmiştir. Aralık 2007 tarihinde Finansal Koordinasyon’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Atıl Özus, Akbank’a katılmadan önce Ernst&Young’ta Denetim Müdürlüğü yapmıştır. Atıl Özus, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur.