Ahmet Candan

İller Bankası Genel Müdürü
1963, Konya doğumlu. 1987'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Maliye Bakanlığı'nda müfettiş yardımcısı olarak çalışma hayatına başladı. Özel sektörde, yurtiçinde ve yurtdışında yönetici olarak çeşitli görevlerde bulundu. Ekonomi ve finans konularında üç adet yayını bulunan Candan, 2006 yılında Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Daha sonra Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi ve başkan yardımcısı olarak olarak atanan Candan, 2012 itibariyle İller Bankası Genel Müdürü olarak atandı