Strateji döngüsüne dijitalin etkisi

Fatih Öğün 21 Kasım 2017, 11:24

 

Bankacılık alanına baktığımızda kurumların strateji oluşturma konusunda genelde takip edilen metotların ve süre olarak farklılaşan ama birbirine yakın olan döngülerin olduğunu görebiliyoruz. Takip edilen piyasa verileri ve araştırmalar üzerinden trendlerin üretilmesi ve bunların üzerinden belirli dönemlerde kısa ve orta vadeli stratejilerin üretilmesi şeklinde ilerleyen bu çalışmalarda kurumlar bir yandan odaklanılacak alanları belirlerken bir yandan da bunlara ilişkin kaynak planlaması nasıl olacak bunun dağıtımını yapıyorlar. Şirketler, kimi alanlarda kurum yatırımını ve operasyonel etkinliğini artırma yoluna giderken başka alanlarda yatırımı azaltma ya da öncesinde portföyde yer almayan bir alana girme kararı da alabiliyor.

Dijitalleşme ve beraberinde gelen iş modellerinin getirdiği temel bir etki stratejinin analizi, formüle edilmesi ve hayata geçirilmesi alanındaki döngüleri yapı, işleyiş ve hız açısından etkilemeye başlamış olmasında kendini gösteriyor. Önceki dönemlerde yıllara yayılabilen çalışmaların artık daha kısa dönemler için hazırlanması ve daha kısa aralıklarla gözden geçirilmesi gerekebiliyor. Örneğin finansal teknoloji alanındaki gelişmelerde ana trendleri belirlemek, bunları stratejiye yansıtmak giderek daha dinamik bir çalışma gerektiriyor. Konunun yöneldiği alandaki ana trendleri belirlense dahi bunların taşıdığı belirsizlik ve yatırım gereksinimleri üzerinden farklı senaryolar çıkarmak ve bunları yakından takip etmek gerekebiliyor. Finansal teknoloji alanında mobil ödemelerin geleceği nedir, robo-advisor yapısı nereye ulaşacak, blockchain teknolojsinin kullanım alanları neler olacak, mevzuatsal açıdan ne tür adımlar beklenebilir gibi sayısını artırabileceğimiz birçok konu bu kapsamın içerisine girebilir.

Stratejiyi formüle etmenin yanı sıra buna ilişkin kaynak planlaması ve ayrımının yapılması daha da karmaşık bir problem haline gelebiliyor. Analiz ve projeksiyonlar daha dinamik bir şekilde yapılsa da kaynak planlamasının bununla eş zamanlı ilerleyebilmesi kurumda buna ilişkin yaklaşımın da ciddi şekilde geliştirilmesini gerektiriyor. Stratejinin hızlı bir şekilde operasyonel aksiyonlara çevrilmesi, bütçe sürecinin ve onayların buna göre düzenlenmesi, takip mekanizmasının kurulması, satın-alma süreçleri ve tedarikçi ilişkilerine kadar birçok alan bu konudaki aksiyonlar içerisine dâhil edilebilir.

Burada belirtmemiz gereken kilit nokta şu: Dijitalleşme ile başlayan ve çeşitli alt başlıklarda iş modelleri ve süreçlerin hızlı bir şekilde değişime uğramasını içeren bu trendin ilerleyen dönemde geriye dönmesini beklemiyoruz. Başka bir deyişle dijitalleşmenin yarattığı bu değişim ilerleyen dönemde devam ediyor olacak. Bu açıdan bankacılık alanına baktığımızda kurumların bu durumu bir gerçeklik olarak kabul edip strateji oluşturma ve yürütme döngülerini buna göre ayarlamaları önem taşıyor. Dijitalleşmenin devamı niteliğinde görünen yapay zekâ ve sonrasında gelecek yeni nesil uygulamalar buradaki değişim hızını farklı boyutlara taşıyacak.

Strateji oluşturma ve uygulama hızında yeni döngüye uyum sağlamak için neler yapmak gerekir sorusuna bakarsak temelde aşağıdaki noktalar öne çıkıyor:

- Kurumların strateji geliştirme aşamasında sadece kurumu tekil olarak ele alan değil tüm ekosistemi düşünen bir yaklaşım ile ilerlenmesi gerekiyor. Günümüzde sektör sınırları değişiyor ve farklı şirketlerin birlikte çalıştıkları ekosistem yapıları ortaya çıkmaya başlıyor. Üretim, finans, enerji gibi birçok alanda gördüğümüz bu yapılanmanın temelinde iş modellerinin ve onları destekleyen teknolojinin ulaştığı karmaşıklık seviyesini görüyoruz. Artık bir kurumun tek başına tüm bu alanlarda birinci sınıf ürün ve hizmetler çıkarması mümkün değil. Google gibi büyük teknoloji şirketlerine baktığımızda da ödeme teknolojilerinden sağlık cihazlarına kadar birçok alanda farklı şirketler ile işbirlikleri kurmakta olduklarını görüyoruz.

- Yukarıda bahsettiğimiz ekosistem yönetimi ile bağlantılı olarak strateji oluşturmada ilgili ürün ve hizmetleri oluşturan tüm bileşenlerin ve işbirliklerinin düşünüldüğü bir plan yapılması ve aksiyonların buna göre tanımlanması önem taşıyor. İşin teknoloji bacağında da önceki yazılarımızda bahsettiğimiz üzere bir ekosistem mimarisi yönetimine geçiş önemli bir noktayı oluşturuyor. Mimari yönetiminde, ilgili kararların alınmasında sadece kurumun süreç ve sistemleri değil, oluşturduğu ekosistem içerisindeki diğer şirketlerinde sistem ve entegrasyon gereksinimlerini göz önünde bulundurmak sağlıklı ilerlemek açısından kritik bir nokta.

- Strateji döngüsünde yer alan analizin oluşturulması, planlama ve bunun aksiyona dökülmesi sürecinin dijitalleşmenin getirdiği yeni gerçekler çerçevesinde değerlendirilmesi ve buna ilişkin olarak yeni süreç, organizasyon ve yönetişim yapılarının tanımlanması gerekiyor.

- Yeni dönemde strateji sadece güvenli adımlardan, başarılı olması yüksek ihtimal taşıyan projelerden oluşmayacak. Başarılı olması muhtemel olduğu kadar belirsizlik taşıyan alanlara girilmesi, ürün ve hizmetler tasarlanması da işin bir parçası haline gelmiş durumda. Stratejinin oluşturulmasında bu adımların nasıl tasarlanacağı, ne tür ekipler ile ilerleneceği, başarının nasıl ölçüleceği de planlanması gereken alanlar arasında yer alıyor. Başka bir deyişle ilerleyen dönemin stratejisi risk sermayesi şirketlerinde olduğuna benzer şekilde başarılı bir portföy yönetimi ihtiyacını da beraberinde getirecek.

- Değişim yönetimi buradaki bir diğer önemli alanımız. Süreçleri değiştirmek alışkanlıkları da değiştirmeyi beraberinde getiriyor. Yeni yaklaşıma uyum sağlanması, stratejiyi formüle etme, uygulama ve izlemedeki yeni dinamiklere uyum sağlanması noktalarının kuruma yerleşmesi, uygulanması etkin bir değişim yönetimi yaklaşımını da gerekli kılıyor.

Dijitalleşme sadece teknoloji altyapısının değişmesi değil, kurumun atacağı adımların planlama ve uygulama şekillerini de etkileyen bir olgu aynı zamanda. Burada gelmekte olan etkiyi doğru görüp tahlil eden ve buna ilişkin aksiyon alan kurumların başarı şansı daha yüksek olacak.

Yorumlar

Diğer Yazıları