Şirketlerin yeniden yapılanması

Dursun Akbulut 02 Haziran 2016, 10:16

 

Bilindiği üzere rekabet,teknoloji ve pazar şartlarındaki değişmeler nedeniyle şirketlerin sürdürülebilir bir büyüme ve karlılık ile hayatlarını uzun süre ve nesiller boyu idame ettirebilmeleri  gittikçe zorlaşmaktadır. Özellikle mali piyasalardaki  ve faaliyet gösterilen pazardaki ani değişiklikler şirketleri zor duruma düşürmekte ve şirketler belirli bir süre sonra faaliyetlerine son vermekte veya şirketlerde hissedar değişimi olmaktadır. Şirketlerin sürdürülebilir bir büyüme ve karlılık ile hayatlarını uzun süre ve nesiller boyu idame ettirebilmeleri şirketlerin mevcut durumunun röntgeninin çekilmesinin, diğer bir değişle faaliyetlerinin analiz edilmesinin önemi büyüktür.

Bu analizde öncelikle ; faaliyet gösterilen pazarın yapısı, şirketlerin yönetim tarzı, risk yönetimi, organizasyonel  ve  operasyonel  yapısı  ve  faaliyet sonuçlarının mali  yönden değerlendirilmesi  yapılır.  Yapılan bu değerlendirmeler sonucunda, şirketlerin  kuvvetli ve zayıf yönleri hem mevcut  hem de gelecekteki durum için belirlenir.

Yeniden Yapılanma

Şirketlerin mevcut durumunun analiz edilmesinden sonra, şirketlerin kuvvetli yönleri öne çıkarılması, zayıf yönleri ile ilgili ise  iyileştirmeler yapılması sağlanır.

Bu iyleştirmelerin bazıları aşağıdaki gibidir;

 Şirketlere Bütçe ve Performans Esaslı  Faaliyet sistemi oluşturulması ve faaliyet sonuçlarının takip edilmesi .

 Şirketlere  Fiyat, Döviz ve Alacak Riski takibi sistemi oluşturulması, geliştirilmesi ve takip edilmesi.

Şirketlerin Finansal Yapısının verimli, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir hale getirilmesi .

Şirketlerin  Verimlilik ve Organizasyonel  Yapısının analiz edilerek, verimliliğinin artırılması için şirketlerin faaliyetlerine en uygun  olan organizasyonel  yapının oluşturulması.

Şirketlerin Yönetimi ile Hissedarlar arası ilişkilerin düzenlenmesi ve Aile Anayasasının oluşturulması.

Bu düzenlemelerin yapılması halinde  şirketler daha sıhhatli bir yapıya kavuşacak ve hayatlarını daha uzun süreli idame ettirme imkanına kavuşacaktır.

Yorumlar

Diğer Yazıları