Sigorta sektöründe inovasyonu tanımlamak ve yürütmek

Fatih Öğün 02 Ocak 2018, 10:40

 

Sigorta sektörü, finansal hizmetler alanına baktığımızda bankacılık ile birlikte önde gelen sektörler arasında yer alıyor. Geleneksel bir iş modeli ve satış ağına sahip olan sigorta sektörünün son dönemde yaşanan hızlı teknoloji ve iş modeli değişimi ile birlikte önemli bir değişimden geçtiğini gözlemliyoruz.

Müşterilerin sigorta ürünlerinden beklentileri ve ürünleri kullanım alanları değişirken, seyahat ve sağlık gibi hayatlarındaki farklı alanlarda kendilerine destek sağlayacak yenilikçi çözümlere ihtiyaç duyuyorlar. Bu gelişmelere ek olarak satış kanalları çeşitleniyor. Önceleri tamamen aracılar üzerinden ilerleyen satış yapısına, artık dijitalleşme ile birlikte müşteriye direk ulaşan mobil uygulamalar ve sosyal medya tabanlı kanallar da eklenmeye başlıyor. Aracı kurumlar da benzer şekilde yeni dijital olanaklardan operasyonlarında faydalanma yoluna gidiyor. Sigorta ürünlerinin tanımı ve yapısı da değişim gösteriyor; sınırlı bir yapıda olan ürün portföyü müşteri özellikleri ve tercihlerine göre daha modüler bir yapıya dönüşmeye başlıyor. Küresel oyunculara baktığımızda kurumlar, standart ürünlerin yanı sıra bunları tamamlayıcı nitelikteki hizmetleri de ürün tanımı içerisine dâhil etmeye başladılar. Müşteri, ürün ve kanal bazlı veriler, kısa vadede ortaya çıkacak fırsatların yakalanmasında daha önemli hale geldi.

Yukarıda kısaca bahsettiğimiz bu trendler, mevcut ürün ve hizmetler ile sınırlı kalmamayı, mevcudu geliştirirken yeni ürün ve hizmetleri kurmayı ve geliştirmeyi de gerekli kılıyor. Bu süreçte bazı ürün ve hizmetler için piyasadaki ürünlerin benzerlerini üretmek ve sunmak mümkünken, bazı durumlarda kuruma avantaj sağlayacak yenilikçi çözümleri de oluşturmak gerekebiliyor. Benzer ürün ve hizmetler üretmek, kurumun bir süre sonra piyasadaki adımları arkadan takip etmeye başladığı durumlar yaratabileceği için yenilikçi fikirleri doğru yer ve zamanda uygulamaya sokmak önem taşıyor.

Bu noktada inovasyon kavramı önem kazanmaya başlıyor. Sigorta sektöründe mevcut ürün ve hizmetler ile birlikte güncel trendleri göz önüne alarak yeni ürün ve hizmetler ve yeni değer önerileri geliştirmek için metodik bir yöntem ile ilerlemek mümkün olabilir mi? Küresel düzeydeki oyunculara baktığımızda bu alanda gerçekleştirilen faaliyetlerini arttığını görüyoruz. Kurumlar organizasyon içerisinde daha verimli çalışma yöntemleri ile  gereken fonksiyon ve teşvikleri geliştirirken, kurum dışında da ortaklıklar oluşturarak ekosistem yaratma yoluna gidiyorlar. Finansal teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketler ile işbirlikleri kuruluyor, diğer finansal kurumlar ile ortak hizmetler geliştiriliyor, analitik uygulamalar ile belirli müşteri gruplarına dönük olarak spesifik ürün ve hizmetler tasarlanıyor.

İnovasyonu faydalı bir kavram olmanın ötesinde kurum içerisinde işler ve fayda sağlar hale getirmenin ana noktaları neler olmalı diye baktığımızda aşağıdaki konular ön plana çıkıyor:

- Üst yönetim desteği ve inovasyona ilişkin stratejinin saptanması belirtmemiz gereken noktaların başında geliyor. İnovasyonun kurum içerisinde işletilmesinde, farklı fonksiyonlarda yer alan unsurlar belirli faydalar sağlayabilir ancak sigortacılık sektörüne baktığımızda somut katkı sürecin tamamına fayda sağlamaya odaklı çalışmalardan geçiyor ve bu alanda üst yönetimin odak belirlemesi önem taşıyor.

- Metodolojin oluşturulması bir diğer önemli noktamız. İnovasyon çalışmasında fikir oluşturulması, oluşturulan fikirlerin analiz edilmesi ve fizibilite hazırlanması, pilot çalışma tasarımı, uygulama ve yaygınlaştırma gibi adımlara dâhil olacak birimlerin ve sorumlulukların net olarak tanımlanması gerekiyor. Metodolojinin ve buna bağlı sürecin kurulması çalışmayı daha etkin hale getireceği gibi aynı zamanda takip edilmesi ve ilerleyen dönemde analizlerin yapılmasını da kolaylaştıran bir unsur.

- Portföy yönetimi prensiplerinin takip edilmesi konunun bir diğer önemli boyutunu oluşturuyor. İnovasyon sürecinde oluşan tüm fikirlerin hayata geçmesi ve fayda sağlaması beklenemez ancak sürecin oluşturduğu fikirlerin portföy yönetimi mantığı ile takip edilmesi, doğru metriklerin belirlenip izlemesinin yapılması, fayda sağlama olanağı görülmeyen çalışmaların zamanında durdurulması ve fayda sağlama potansiyeli yüksek konulara desteğin hızlı bir şekilde artırılması sürecin başarısı için büyük önem taşıyor. Bununla birlikte ilerlemeyen çalışmalardaki çıktıların etkin analizi ve kullanılabilecek parçaların diğer süreçlere ve fikirlere aktarılması yeni ürün ve hizmet geliştirilmesi  konusunda önemli yere sahip. Bir fikirde sonuç vermeyen bir analiz ve çıktı başka bir fikrin tamamlayıcı parçası olabilir.

- Fikir geliştirmeye ilişkin çalıştay bazlı, farklı fonksiyonları içeren bir yaklaşım izlenmesi gerekiyor. Sigorta sektörüne baktığımızda; geliştirilen ürünün müşteri segmenti, sunulacağı kanal ve kanal koordinasyonu, ürün ile ilgili ilerleyen dönemde gelecek hasar/tazminat ve yenileme dönemleri ve tüm bu açılardan baktığımızda fikri işin her yönüne bakarak geliştirmek önem taşıyor. Öte yandan dış partiler ile işbirliğinin şekli ve yürütülmesi inovasyon sürecini başarıya götüren etkenler arasında yer alıyor Yukarıda da bahsettiğimiz gibi ekosistem bazlı işbirlikleri çoğalıyor ve kurumların fikir geliştirme ve uygulama kapsamında bunu da dikkate alarak ilerlemesi gerekiyor.

- İnovasyon kavramının temelinde yer alan kültürel değişim konusu da sigortacılık şirketlerini yakından ilgilendiriyor. İnovasyon bazlı çalışmalar ekiplerin konfor alanlarının dışına çıkmasını gerektiriyor. Günümüzün hızlı dünyasında bu artık bir gereklilik haline gelmiş durumda ve buna ilişkin kurum içerisinde değişim yönetiminin yürütülmesi, kültürel anlamda mevcut algının belirlenmesi ve değişim aksiyonlarının alınması önem taşıyor.

İnovasyonu kurmak ve bunu içeride rutin bir aktivite haline getirmek kolay bir hedef değil. Bu alanda zaman ve efor harcayan kurumların ise ilerleyen dönemde rekabet avantajı yakalamalarını bekleyebiliriz.

Yorumlar

Diğer Yazıları