Kurumsal Bankacılık ve yeni trendlerin konumlandırılması

Fatih Öğün 11 Eylül 2017, 17:14

 

Bankacılık alanında kurumsal bankacılık faaliyetlerinin, perakende bankacılık ile kıyaslandığında değişimlerden daha az etkilendiğini görüyoruz. Birçok bankada kurumsal bankacılık faaliyetleri kurumun temel ürün ve hizmetlerini barındıran ve müşteriler ile daha derin ve uzun süreli ilişkilerin olduğu bir alan olarak karşımız çıkıyor. Ürünlerin niteliği, karmaşıklığı, müşteriler ile kurulan ilişki, sahip olunan ve değerlendirmede kullanılan bilginin derinliği kurumsal bankacılık faaliyetlerine daha farklı bir konum kazandırıyor.

Resmin diğer tarafına bakıldığında ise hızlı dijitalleşme ve bu trendin iş modellerine yansıyan etkisini görüyoruz. Dijitalleşme ile birlikte bankacılık alanında müşteriye yaklaşım, kanal kullanımı, ürün tanımı ve faaliyet modeli dâhil olmak üzere birçok alan değişiyor ve yeni iş modelleri ile farklı oyuncular sektöre dâhil olabiliyor. Ağırlıklı olarak perakende bankacılık alanında görmekte olduğumuz bu gelişmelerin kurumsal bankacılığa etkisi olabilir mi ve bu etkiyi hangi alanlarda görebiliriz konularında bu yazımızda aşağıdaki noktalara odaklanıyoruz.

- Müşteri ilişkileri alanında yeni teknolojiler ve iş modelleri ile birlikte küresel alanda finansal teknoloji çözümleri müşteriler ile iletişim ve kolaylık sağlama açısından birçok olanak sunuyor. Mobil teknolojinin getirdiği çözümler ve akıllı telefonların yaygınlığı bu alanda yeni iş modellerine büyük olanak sağlıyor. Kurumsal bankacılık alanında ise ilişkilerin yürütülmesinde, müşteri ihtiyacının anlaşılıp çözümler sunulmasında birebir ilişki yapısı halen önemini koruyor. Müşteri ile birebir ilişki yapısının ilerleyen dönemde büyük bir değişim geçirmesini bu alanda beklemiyoruz ancak müşteri ile iletişimde kullanılan mobil teknoloji başta olmak üzere birçok çözümün kurumsal bankacılık alanında takip edilmesi önem taşıyor.

- Ürün ve çözümlerin tasarımı alanında dijitalleşme ile birlikte önemli bir değişim devam ediyor. Ürünlerin yapısı, sunulan hizmetlerin şekli hızla değişiyor, açık bankacılık yapısının getirmesi beklenen değişiklikler ile birlikte ilerleyen dönemde sadece belirli ürünlerin sunumuna ya da farklı ürün gruplarının üzerinde faaliyet göstereceği platform tipi iş modellerine odaklanan çözümler beklenebilir. Bu alan kurumsal bankacılık açısından önem taşıyor çünkü bu alanda sunulan ürünlerin (örnek: kredi türleri, nakit yönetimi ürünleri, ödeme çözümleri, ticaret finansmanı ve proje finansmanı) şekillendirilmesi, sunulması ve yönetilmesi alanında sunulan çözümlerin ilerleyen dönemde önemli konular haline gelmesi bekleniyor. Bu başlık altında özellikle açık bankacılık konusu yakından takip edilmesi gereken bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Bu alandaki gelişmeler, ürünlerin oluşturulması, sunulması ve sonrasındaki iş modelleri açısından önemli olacak.

- Operasyonların yönetimi bir diğer alan olarak listemizde yer alıyor. Bu alanda işlemlerin yönetimi, verinin güvenli bir şekilde saklanması ve işlenmesi kritik konular olarak öne çıkıyor. Perakende bankacılığa benzer şekilde bu alandaki gelişmeler, ortaya çıkan yeni sistem ve yaklaşımlar kurumsal bankacılık açısından da kritik öneme sahip. Kurumsal bankacılık portföyünde yer alan müşterilerin durumunun ve operasyonlarının daha iyi anlaşılması ve takip edilmesi açısından dijitalleşme, hacim ve hız olarak artan verinin işlenmesi ve çıkarımlar yapılması giderek daha fazla önem kazanacak.

- Yetkinlik yönetimi listemize ekleyeceğimiz bir diğer başlık. Dijitalleşme ile gelen değişimin dokunduğu her noktada hem yeni modeli hem de yeni modelin mevcut iş modeli ile ilişkisini yönetecek yetkinliklerin geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Kurumsal bankacılık alanında ürün bilgisine hâkimiyet ve müşteri ilişkileri kritik önemdeki yetkinlik alanları, yukarıda belirttiğimiz müşteri ilişkileri, ürün tasarımı ve operasyonların yönetiminde gelecek değişikliklerin mevcut yetkinlik setine düzgün ve planlı bir şekilde eklenmesi gerekiyor.

Kurumsal bankacılık küresel alanda kendi kural ve dinamikleri olan bir iş alanı. Dijitalleşme ile gelen değişimlerin perakende bankacılık ölçüsünde etkisi henüz görülmese de yukarıda belirlenen noktalar bazında değişimin yakından izlenmesi ilerisi için önem taşıyor.

Yorumlar

Diğer Yazıları