Finansal Hizmetler’de Analitik

Fatih Öğün 19 Aralık 2017, 05:55

 

Analitik çözümler finansal hizmetler alanı içerisinde giderek genişleyen bir kapsam içinde yer alıyor. Müşteri segmentasyonundan kredi değerlendirme sürecine, kampanya tasarımından müşteriye sunulacak ürün ve hizmet önerilerine kadar birçok alanda analitik uygulamaları görüyoruz. Uygulamalar kimi noktalarda mevcut yapıyı anlama ve gruplamaya odaklanırken başka uygulamalarda amaç, ileriye dönük alınacak analiz ve kararları desteklemek şeklinde ortaya çıkıyor.

Geçtiğimiz dönemde iş dünyasında limitli kullanımı olan ve ağırlıklı olarak akademik dünyada geliştirilen ve kullanılan analitik uygulamalar; bilgisayarların işlem gücünün artması, iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, internetin gelişi ve veri kaynak sayısı ve hacminin hızla artması sonucunda iş dünyasında da pratik kullanım alanları bulmaya başladı. Önceki dönemlerde ciddi ekspertiz gerektiren birçok uygulama ve bunların arkasında yer alan algoritmaları artık paket çözümler olarak bulmak mümkün. Bu alanda yer alan ve eğitim verisi ile önceden eğitilen ya da mevcut veri üzerinden kendisini eğiten algoritmaların yukarıda bahsettiğimiz alanlarda ve benzeri başka alanlarda kullanıma alındığını görüyoruz. Ek olarak “deep learning” olarak tanımlanan ve çok sayıda yapay sinir ağı (artificial neural network) katmanının eğitilmesi ve kullanılması üzerine kurulu olan çözümler de farklı karar alma konularında kullanıma alınıyor.

Yukarıda bahsettiğimiz üzere önceki dönemde limitli kullanımı olan ve özel yetkinlik gerektiren bu alanın kullanımı hızla genişliyor. Veri kaynaklarının hacim, hız ve çeşitlilik olarak artış göstermesi de bu genişlemeye ayrı bir hız kazandırıyor. Önümüzdeki döneme ilişkin trendlere baktığımızda analitik uygulamaların finansal hizmetler sektöründe bankacılık başta olmak üzere ilgili kurumlarda temel bir fonksiyon haline gelmesini bekleyebiliriz. Bu sektörlerde analitiğin mevcut ve potansiyel uygulamaları aşağıdaki alanları içeriyor:

- Müşterinin ve ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılması. Müşterinin segmentlerinin tanımlanması, segmentler bazında müşterinin ihtiyaçlarının, yaşam döngüsündeki yerinin ve sunulabilecek ürün ve hizmetlerin belirlenmesi

- Müşteriye dönük ürün ve hizmetlerin şekillendirilmesi, farklı kampanyalar ile müşterilere sunulması ve geri bildirimlerin toplanması

- Kredi değerlendirme ve tahsis alanlarında müşterinin ve risk koşullarının daha etkin ve hızlı değerlendirileceği çözümlerin kurgulanması

- Kredi izleme aktivitelerinin müşteri ve kredi bazında iyileştirilmesi ve önleyici aksiyonların kurgulanması

- Operasyonun iyileştirilmesine dönük olarak süreçlerin analiz edilmesi, darboğaz noktalarının belirlenmesi ve iyileştirmelere dönük alan ve inisiyatiflerin belirlenmesi

- Çalışan performansının daha etkin takip edilmesi ve daha adil değerlendirme için gereken veri ve öngörülerin sağlanması

- Kurumun sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde dış veri kaynaklarının daha etkin bir şekilde değerlendirilmesi

- Satış gücünün operasyonlarının etkin bir şekilde analiz edilmesi, performans ve teşvik sistemlerinin iyileştirilmesi

- Kanal performansının takibi, analiz edilmesi ve hangi müşteriye hangi kanal kombinasyonu ile ulaşmak gerekir analizi yapılması

- Kurumun strateji geliştirme aktivitelerinde geçmiş dönemin analizi ve geleceğe dönük projeksiyonlar çıkarılması konusunda daha hızlı ve etkin hareket edilmesi

Listeyi uzatmak ve daha odaklı ve yeni uygulamalar eklemek mümkün. Teknikleri ve alanları belirtmek işin önemli bir bölümü, peki bahsi geçen teknikleri doğru alanlar üzerinde kullanmak için atılması gereken adımlar neler? Bu noktada öne çıkan bazı noktaları aşağıda sıraladık.

- Üst yönetim desteği ilk belirtilmesi gereken noktalardan birini oluşturuyor. Yukarıda bahsettiğimiz üzere analitik ilerleyen dönemde kurumların ana fonksiyonlarından biri haline gelecek. Bu noktada ilgili ekibin kurulması, teknik altyapının geliştirilmesi ve kullanım senaryolarının oluşturulması açısından üst yönetim desteği ve sahiplenmesi kritik önem taşıyor

- Analitik uygulamaları yürütecek ekibin kurulması bir diğer önemli nokta olarak karşımıza çıkıyor. Bu alanda verinin işlenmesi, analitik modellerin geliştirilmesi ve uygulanması alanlarında doğru yetkinliği geliştirmek, içeride tutmak ve etkin bir şekilde kullanmak giderek daha önemli hale gelecek

- Kullanım senaryoları bir diğer önemli alanı oluşturuyor. Analitik ile ilgili geliştirilen altyapının hangi kullanım senaryolarında devreye alınacağını belirlemek, bu alanda kaynakları doğru kullanmak ve hızlı bir şekilde hayata geçirmek rekabet avantajı açısından da kritik olacak

- Teknik altyapı işin ayrılmaz parçalarından birini oluşturuyor. Eskisine göre analitik altyapıyı kurmak seçeneklerin artması sebebi ile araç bazında daha kolay ve esnek yapılabiliyor. Büyük verinin toplanması ve işlenmesi konusunda küçük boyutta ve ana mimariden bağımsız çözümler ile başlayıp ilerleyen dönemde ölçeği büyütmek önem taşıyor

- Yaygınlaştırma konunun genelde gözden kaçan ama önemli olan bir boyutunu oluşturuyor. Analitik uygulamalarda temel sıkıntı geliştirme ve değerlendirmenin belirli ekipler ile sınırlı kalmasında yatıyor. Analitik çözümlerin kullanımı ve çıkan öngörülerin farklı fonksiyonlar tarafından değerlendirilmesini sağlayacak senaryo ve çözümlerin geliştirilmesi gerekiyor. Başka bir deyişle analitik çözümlerin “excelleştirilmesi” önem taşıyor, bu her ne kadar kolay bir hedef olmasa da sağlanacak faydaların artırılması ve organizasyonda kabullenmenin artması için önemli bir noktayı oluşturuyor.

İlerleyen dönemde bankacılık, sigorta sektörü gibi finansal hizmetlerin ana iş kollarında sektör tanımları değişirken analitik ve devamında gelecek uygulamalar bunun önemli bir parçası olacak. Bu alanda ilgili vizyonu önden oluşturan ve aksiyon alan kurumların rekabet avantajı sağlamasını bekleyebiliriz.

Yorumlar

Diğer Yazıları