Bankalar dijital dönüşüm için önce stratejik önceliklerini belirlemeli

Fatih Öğün 09 Ekim 2017, 14:41

 

Bankacılık alanında dijitalleşme diğer önemli sektörlerde olduğu gibi şu an gerçekleşen bir dönüşüm olarak karşımızda. Hızla ilerleyen teknoloji, tüketici dünyasında hızla yayılan uygulamalar ve bunların bankacılık alanına yansımaları bankacılığı şube bazlı geleneksel ürün ve kanal yapısından yeni iş modellerine doğru taşıyor. Küresel ve yerel düzeyde birçok bankada dijital uygulamalara ilişkin modellerin geliştirildiğini görüyoruz. Bu modeller, yeni ürünlerin tasarımından yeni kanal yapılarının belirlenmesine ve yeni müşteri kitlelerine ulaşmaya kadar birçok alanda uygulamaya konuluyor. Bazı modellere baktığımızda; bankaların piyasadaki konumları ve hedefleri doğrultusunda aksiyon aldığını görülüyor, diğer bazı modellerde ise eğilim daha çok rekabete ayak uydurmak ve benzeri ürün ve hizmetleri hayata geçirmek olarak kendisini gösteriyor.
Dijitalleşme alanında izlenecek yol ve atılacak adımlar temelde doğru soruların sorulmasını gerektiriyor. Bu yazımızda bu alana ilişkin sorulması gereken temel sorular üzerinde durmaya çalıştık.
Dijitalleşmedeki ilk adım konuya ilişkin vizyon ve stratejinin belirlenmesinden geçiyor. Bu alanda öne çıkan temel sorular aşağıda yer alıyor.
- Dijitalleşmeye ilişkin temel strateji ne olmalı? Kurumun tamamında mı, seçilen belirli alanlarda mı ilerlenmeli?
- Dijitalleşme ile birlikte sunulacak temel değer önerileri nelerden oluşmalı? Dijitalleşme ile birlikte yakalayacağımız maliyet avantajı üzerinden mi, yoksa piyasada farklılaşma üzerinden mi gitmeliyiz?
- Dijitalleşmenin getireceği hız ve maliyet avantajlarını kullanacağımız müşteri segmentleri hangileri? Kurumun tüm müşterilerine hitap edecek bir yapı ile mi ilerleyelim, yoksa belirli müşteri gruplarına ulaşmak önceliğimiz mi olmalı (örnek: bankacılık hizmetlerine sınırlı erişimi olan müşteriler)?
- Kanal yaklaşımımızı nasıl şekillendirmeliyiz? Dijital bankacılık hizmetleri şube bankacılığının yerini alacak şekilde mi ilerlemeli, yoksa şube bankacılığı ile koordineli ilerleyecek bir yapı mı düşünmeliyiz?
- Dijitalleşme aktivitelerine dönük olarak kaynak ve bütçe planlamamızı nasıl yapmalıyız? Kurum içerisinde planlanan diğer çalışmalar ile öncelik ve kurguyu nasıl yönetmeliyiz?
- Dijital varlıkları ve yetkinlikleri geliştirirken temel yaklaşımımız ne olmalı? Kurum içerisinde geliştirmeye mi odaklanmalıyız ya da işbirlikleri kurarak mı ilerlemeliyiz?
- Dijitalleşmeye ilişkin alınacak kararlarda yönetişim yapımız nasıl olmalı? Mevcut karar alma yapıları içerisinde mi ilerlemeliyiz, farklı karar seviyelerimiz olmalı mı?
Bir sonraki aşamada soruların odaklandığı ana unsurlar faaliyet modeli ve teknik altyapı.
- Faaliyet modelimizde dijitali nasıl konumlandıracağız? Modelin tümünü destekleyen yetkinlikler üzerinden mi ilerleyeceğiz ya da belirli alanların dijitalleşmesi mi odak noktamız olacak?
- Organizasyon yapısını nasıl kurgulayacağız? Dijitalleşme ile ilgili çalışmaların sorumluluğu nerede toplanacak, koordinasyon nasıl yürütülecek?
- Organizasyon içerisinde mevcut fonksiyonların dijital konusunda üstleneceği yeni görevler neler olmalı?
- Dijitalleşmeye dönük olarak süreçlerde değişmesi gereken noktalar neler? Hangi süreçlerin yeniden yazılması, mevcutta olmayan hangi süreçlerin tasarlanması gerekiyor?
- Dijitalin etkisinin yansıtılacağı yeni süreç ve fonksiyonlar için performans kriterleri neler olmalı? Hangi kriterleri nasıl takip etmeliyiz?
- Teknoloji altyapısı konusunda mimari seçimi ve tasarımını nasıl yapmalıyız?
- Dijitalleşmenin tabanını oluşturacak teknoloji bileşenlerinin seçimi ve geliştirilmesinde nasıl ilerlemeliyiz?
- Mevcut bilgi teknolojileri organizasyon ve çalışma şeklinde yeni faaliyet modeline uygun olarak ne tür değişimler yapmamız gerekiyor?
- Teknoloji geliştirmede işbirliği kurulacak alanlar ve yöntemlerimiz neler olmalı?
- Dijitalleşme için ihtiyaç duyacağımız yetkinlik seti nedir? Bu seti ilerleyen dönemde hangi şekillerde geliştirip kurum içerisinde etkin bir şekilde kullanabiliriz?
- Dijitalleşme ile gelen yeni değer önerileri ve kanalların etkin bir şekilde kullanımı için kurum içerisinde verilmesi gereken eğitim ve yetkinlik geliştirme çalışmaları nelerdir?
Dijitalleşme finansal hizmetler dâhil birçok sektörü etkileyen bir konu. Bu alan üzerinde ilerlerken öncelikle doğru soruları sormak ve bu doğrultuda çözüm seçenekleri üzerinde durmak önem taşıyor.

Yorumlar

Diğer Yazıları